Image
Dating Oost

Getty Schepers
Laan der Liefde 100
7606 AM Almelo
0546-492899

Meer informatie

De website SWRB.nl maakt geen gebruik van cookies en verwerkt geen persoonsgegevens. De leden van SWRB houden zich expliciet aan de Europese privacywet AVG/GDPR: De verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).